Privatlivspolitik


På vores webside, har vi cookies bliver der brugt til Google analytics og tag manager.
De oplysninger der bliver brug som Google analytics er til at se hvor besøgende kommer fra, og hvor mange der trykker på nogle ting på siden, for at se om indholdet er besøgt og bliver brugt.

Vi holder ikke på nogle private oplysninger da siden bliver brugt til information i forhold til vores butik på Læsø Thorsenfisk eftf.

It is possible to see the text in several languages by clicking on a flag that suits you to be able to read it.